Tầm nhìn sứ mệnh

  • Tầm nhìn Vĩnh Tân Group trong giai đoạn hiện tại đến 2030.

“TRỞ THÀNH ĐƠN VỊ CUNG CẤP THỊT HEO THƯƠNG HIỆU
CÓ CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU TRONG CẢ NƯỚC”

  • Sứ mệnh.

“CUNG CẤP THỰC PHẨM TỪ THỊT HEO CÓ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CAO, AN TOÀN VÀ TIỆN ÍCH”