Giá trị cốt lõi

  1. VĂN HOÁ HỌC TẬP “4H” (Học – Hỏi – Hiểu – Hành động): Vĩnh Tân Group luôn xác định đội ngũ nhân sự có tri thức và mong muốn khẳng định bản thân là yếu tố quan trọng nhất tạo nên sự thành công của doanh nghiệp. Văn hoá học tập ở Vĩnh Tân đề cao tinh thần học tập không ngừng và khuyến khích sự hỏi trong quá trình học để có được hiểu biết đầy đủ và đúng đắn trước khi thực hiện công việc ở bất kỳ cương vị nào. Ở Vĩnh Tân Group, chúng tôi xác định quá trình Học – Hỏi – Hiểu đúng – Hành động đúng phải được thực hiện một cách kiên trì và bền bỉ với mục tiêu ngày hôm nay phải TỐT HƠN hôm qua.
  2. CAM KẾT: Đối với Vĩnh Tân Group, cam kết là một quá trình thực hiện đúng những nội dung đã đề ra nhằm mục đích xây dựng chữ TÍN. Mỗi con người Vĩnh Tân Group luôn phải xác định nghĩa vụ cam kết trong từng công việc, trong tất cả mối quan hệ với bất kỳ đối tác bên ngoài cũng như trong nội bộ, đồng thời phải chủ động thực hiện đúng hạn định và đầy đủ nghĩa vụ của bản thân để từ đó làm nền tảng xây dựng nên thương hiệu của bản thân, thương hiệu của từng đơn vị và thương hiệu của Vĩnh Tân Group.
  3. CHÍNH TRỰC: Con người Vĩnh Tân luôn luôn đặt tôn chỉ làm việc phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn đạo đức, liêm chính và trung thực, nhất quán trong từng lời nói và hành động. Lời nói phải đi đôi với việc làm, không nịnh bợ cấp trên, không chèn ép cấp dưới, không bè phái, không lấy của chung làm của riêng. Mạnh dạn loại trừ những thành viên không tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của Vĩnh Tân Group. Tuyệt đối không bao che, bao bọc đối với những hành vi làm tổn hại đến người khác và đến Vĩnh Tân Group.
  4. TÌNH YÊU THƯƠNG: Tại Vĩnh Tân Group, Tình yêu thương được thể hiện thông qua các việc làm cụ thể như:
  • Tận tâm giảng, dạy, đào tạo kiến thức, kinh nghiệm cho mọi người nhưng không dung dưỡng bất chấp đối với những người không muốn tiếp thu, không muốn phát triển.
  • Sẵn sàng chia sẻ công việc, trách nhiệm cùng đồng nghiệp để đạt được mục tiêu chung của Vĩnh Tân Group.
5. HỢP TÁC WIN – WIN: Vĩnh Tân Group luôn hoạt động trên nguyên tắc “Các bên cùng có lợi” và thẳng thắn trong mọi vấn đề đối với bất kỳ mối quan hệ nào để cân bằng lợi ích giữa bản thân và đối tác, đảm bảo không gây bất lợi cho bất kỳ bên nào trong quá trình hợp tác nhằm hướng đến việc duy trì sự ổn định bền vững, lâu dài.